Kalendarz Imprez

sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partnerzy

Newsletter

Bądź na bieżąco i zamów nasz bezpłatny biuletyn podając poniżej swój adres email.

Sonda

Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%

Zabudowa wielorodzinna (nr oferty: 52)

Informacje podstawowe o nieruchomości
Pełna nazwa nieruchomości:nieruchomość gruntowa pod zabudowę wielorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
Miejscowość:19-400 Olecko
Adres:ul. Parkowa
Rodzaj:niezabudowana
Sposób udostępnienia nieruchomości:Sprzedaż w drodze przetargu
Powierzchnia:12 402 m2
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości:1 280 950 PLN
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu:Brak informacji
Data publikacji oferty:2012-04-13
Informacje kontaktowe
Podmiot zgłaszający:Urząd Miejski w Olecku
Telefon:(87) 520 21 68
Email:um@um.olecko.pl
Opis oferty
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów sportowo-rekreacyjnych. W bliskiej odległości znajduje się ośrodek wypoczynkowy i hotel.
Dojazd do nieruchomości z ulicy Parkowej. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach właścicieli lub administratorów poszczególnych sieci, z uwzględnieniem znajdujących się w granicach nieruchomości urządzeń kolidujących z planowaną zabudową, przewidzianych do likwidacji lub przełożenia przez nabywcę nieruchomości (istniejąca studnia ujęcia wody, wodociąg, odcinek kanalizacji sanitarnej, kabel energetyczny, odcinek sieci telekomunikacyjnej).
W granicach nieruchomości znajduje się odcinek czynnego kanału ciepłowniczego zasilającego istniejący na sąsiedniej nieruchomości budynek mieszkalny – ul. Parkowa 7 oraz funkcjonujący dojazd do tej nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie służebnośc
Katalog zdjęć
Charakterystyka działki
Na terenie nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Nieruchomość stanowi teren płaski, z pozostałościami elementów po byłych szklarniach, tunelach, ogrodzeniem z siatki, porośnięty samosiewkami – drzewka i krzewy, do usunięcia lub wycięcia przez nabywcę. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy, koszty z tytułu doprowadzenia uzbrojenia do działki ponosić będzie nabywca.
Obecny sposób zagospodarowania
Brak informacji
Przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Parkowej w Olecku, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/190/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 sierpnia 2008 r., oznaczonym symbolem 1MW. Plan miejscowy zakłada możliwość realizacji na nieruchomości sześciu budynków mieszkalnych z usługami nieuciążliwymi. Uzupełnieniem funkcji podstawowej jest realizacja infrastruktury towarzyszącej: miejsca parkingowe, dojścia, dojazdy, mała ar
Oznaczenia nieruchomości
Oznaczenia geodezyjne:3229/1
Nr księgi wieczystej:OL1C/00007683/1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:Tak
Klasyfikacja gruntów:Brak informacji
Informacje dotyczące nieruchomości
Powierzchnia istniejącej zabudowy:Brak informacji
Wysokość istniejącej zabudowy:Brak informacji
Liczba kondygnacji istniejącej zabudowy:Brak informacji
Ograniczenie wysokości budynków:Brak informacji
Różnica poziomów terenu:Brak informacji
Rodzaj ogrodzenia:siatka
Obciążenia hipoteczne:Nie
Możliwości powiększenia terenu
nie
Komunikacja
Droga dojazdowa:droga powiatowa
Droga krajowa, autostrada:Brak informacji
Kolej:Brak informacji
Bocznica kolejowa:Brak informacji
Lotnisko:Brak informacji
Miasto wojewódzkie:Brak informacji
Sieci
Elektryczna:Tak
Gazowa:Nie
Wodociągowa:Tak
Ciepłownicza:Tak
Telefoniczna:Tak
Kanalizacja sanitarna:Tak
Kanalizacja deszczowa:Tak
Uwagi
Brak informacji
Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
16154066
Projekt i wykonanie: Netland