Partner

Newsletter

Bleiben Sie up to date und damit unseren kostenlosen Newsletter geben Ihre E-Mail-Adresse ein.

Probe

Welche Angebote sind Sie mehr interessiert?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%

Rusza doradztwo indywidualne w ramach projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości!

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Zakres oferowanego doradztwa jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 

1) Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej:

 • opracowanie koncepcji firmy pod kątem perspektyw jej rozwoju,
 • dostępne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • aspekty finansowe planowanej działalności gospodarczej (m.in. pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji rachunkowej),
 • źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie oraz ocena formalna i merytoryczna biznesplanu i wniosku o dofinansowanie działalności,
 • przygotowanie wniosku o wpis do KRS lub CEIDG w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • obowiązki i uprawnieniach przedsiębiorcy związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, wynikające z przepisów prawa.

 

2) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 • obowiązki przedsiębiorców w zakresie danych podlegających wpisowi do CEIDG lub KRS,
 • skutki prawne zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie wniosków o zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej oraz wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS,
 • źródła dofinansowania rozwoju firmy,
 • samodzielne prowadzenie dokumentacji rachunkowej,
 • marketing, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • aspekty prawne funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych (eksport, import, świadczenie usług poza granicami kraju).

 

Zakres porad będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 00 47 48 lub mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Doradztwo będzie odbywać się w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości, przy ul. Małeckich 3, pok. 12.

 

 

Projekt „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

 

Wartość projektu wynosi 204 946,18 euro (852 822,04 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 184 451,56 euro (90%).

 loga LT-Pl-Ru

Die Informationen auf der Website www.egosa.org enthaltenen weder ein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Trotz aller Bemühungen kann nicht garantieren, dass die veröffentlichten Daten nicht enthalten Defekte oder Fehler.
17034383
Die Gestaltung und Umsetzung: Netland