Partner

Newsletter

Bleiben Sie up to date und damit unseren kostenlosen Newsletter geben Ihre E-Mail-Adresse ein.

Probe

Welche Angebote sind Sie mehr interessiert?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%

Klaster Suwalszczyzna – Mazury

Platforma Współpracy – EGO SA  przystąpiła do realizacji projektu „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.”, który jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy – „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”, realizowanych od 2010-09-23 do 2012-04-22.

 

Liderem projektu jest Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Do projektu obok Miasta Ełk przystąpiła również Gmina Gołdap, Miasto Augustów, Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej.

W ramach projektu odbędzie się szkolenie osób prowadzących działalność w sektorach agroturystyki i działań kreatywnych oraz chcących założyć taką działalność. Ponadto zaplanowano także promocję działalności wytwórców z regionu Mazur i Suwalszczyzny oraz szeroką promocję regionu wśród potencjalnych turystów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów przekazu.

Całkowita wartość projektu to 998 228,53 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100% i w całości pochodzi ono z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Die Informationen auf der Website www.egosa.org enthaltenen weder ein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Trotz aller Bemühungen kann nicht garantieren, dass die veröffentlichten Daten nicht enthalten Defekte oder Fehler.
12984701
Die Gestaltung und Umsetzung: Netland