Partners

Newsletter

Stay in touch - subscribe our newsletter - type your email address below.

Poll

Which kind of offers are you more interested in?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%

Klaster Suwalszczyzna – Mazury

Platforma Współpracy – EGO SA  przystąpiła do realizacji projektu „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.”, który jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy – „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”, realizowanych od 2010-09-23 do 2012-04-22.

 

Liderem projektu jest Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Do projektu obok Miasta Ełk przystąpiła również Gmina Gołdap, Miasto Augustów, Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej.

W ramach projektu odbędzie się szkolenie osób prowadzących działalność w sektorach agroturystyki i działań kreatywnych oraz chcących założyć taką działalność. Ponadto zaplanowano także promocję działalności wytwórców z regionu Mazur i Suwalszczyzny oraz szeroką promocję regionu wśród potencjalnych turystów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów przekazu.

Całkowita wartość projektu to 998 228,53 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100% i w całości pochodzi ono z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

The information contained on the website www.egosa.org not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
Despite the best efforts can not guarantee that the published data do not contain defects or errors.
13093904
Website design: Netland