Kalendarz Imprez

czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partnerzy

Newsletter

Bądź na bieżąco i zamów nasz bezpłatny biuletyn podając poniżej swój adres email.

Sonda

Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%

Informacja o Platformie EGO SA

"Platforma Współpracy EGO SA" to projekt partnerski pięciu miast/gmin Polski Północno- Wschodniej (Miasta Ełku, Gminy Gołdap, Gminy Olecka, Miasta Suwałk i Miasta Augustowa).

 

Przedmiotem projektu była budowa stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej - Platformy Współpracy EGO SA na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego

W ramach projektu zbudowano Partnerstwo, w skład którego weszły samorządy terytorialne, a mianowicie: Miasto Ełk, Gmina Olecko, Gmina Gołdap, Gmina Miasto Augustów oraz Miasto Suwałki. Struktura Partnerstwa została rozbudowana w ostatecznej fazie realizacji projektu o partnerów społecznych, gospodarczych oraz publicznych a także uczelnie, które są bardzo ważnym podmiotem w rozwoju społeczno – gospodarczym. Pomiędzy Partnerami zostało podpisane Porozumienie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru EGO SA. Obszar projektu „EGO SA” nazwany pierwszymi literami miast  obejmuje cześć województwa warmińsko – mazurskiego: Miasto Ełk, Gminę Gołdap oraz Gminę Olecko, a także część województwa podlaskiego: Miasto Suwałki oraz Augustów.

Partnerstwo  realizuje działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru EGO SA w szczególności w dziedzinie turystyki.

Walory naturalne i antropogeniczne obszaru EGO SA  predestynują obszar do rozwoju, promocji i sprzedaży oferty turystycznej. Turystyka traktowana jako jedna z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki musi się opierać o produkty turystyczne, których najważniejszą cechą jest oryginalność, unikalność oraz odwołanie do bardzo konkretnych segmentów rynku. Towarzyszy im  różnorodna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Produkty turystyczne opierają się o zasoby obszaru EGO SA, co umożliwia budowę jego tożsamości oraz kreację marki, służąc budowaniu przewagi konkurencyjnej. Rozwój przemysłu turystycznego generować będzie dochody w budżetach samorządowych, tworzyć nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności. Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego EGO SA jako element polityki zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowaniem wysokich walorów obszaru.

 

W ramach projektu zostały przygotowane: analiza rynku i ruchu turystycznego Polski Północno – Wschodniej, ekspertyza w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym, ekspertyza w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski Północno – Wschodniej.  Przygotowane dokumenty są strategiczne dla dalszego rozwoju Polski Północno – Wschodniej.  Są one niezbędne aby zbadać potencjał obszaru EGO SA oraz możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki Polski Północno – Wschodniej. Projekt ma pozytywny wpływ na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu. Stworzenie platformy współpracy pomiędzy obszarami miast Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki i Augustów było innowacyjnym rozwiązaniem. Innowacyjność projektu wyrazona została w nowym podejściu do rozwoju lokalnego. Ekspertyzy, które zostały opracowane na rzecz rozwoju ponadregionalnego, są pierwszymi tego typu dokumentami na obszarze realizacji projektu. Opracowanie powyższych dokumentów wpisuje się w realizację strategii lokalnych i regionalnych. Badania i analizy rynku oraz ruchu turystycznego Polski Północno – Wschodniej zostały przeprowadzone przy użyciu innowacyjnych metod badawczych (Desk research, Focus Group Interview, CATI, PAPI, Omnibus). Opracowane ekspertyzy i analizy przyczyniają się do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu promocji, dystrybucji turystycznej i inwestycyjnej regionu dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność regionu Północno – Wschodniej Polski.

 

W ramach projektu przeprowadzono tematyczne seminaria, zorganizowano ogólnopolskie konferencje w zakresie rozwoju turystyki regionu EGO SA oraz możliwości wykorzystania ogromnego potencjału turystycznego pięciu miast Polski Północno – Wschodniej.

 

Dla obszaru EGO SA zostały przygotowane materiały promocyjne i informacyjne: bilbordy, przewodniki turystyczne, ulotki, broszury. Został nakręcony film,  który promuje nasz region w telewizji polskiej. W prasie ogólnopolskiej oraz regionalnej pojawiły się informacje na temat potencjału turystycznego pięciu miast: Ełk, Olecko, Gołdap, Augustów i Suwałki. Miasta Polski Północno – Wschodniej były promowane w Warszawie oraz Gdańsku.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu liczby turystów na obszarze EGO SA, co wiąże się z lepszym wykorzystaniem istniejącej bazy noclegowej, turystycznej oraz okołoturystycznej. Działania podejmowane w Partnerstwie przyczyniły się do efektywniejszego zagospodarowania niewykorzystanych możliwości Polski Północno – Wschodniej.

 

Dofinansowanie do projektu to 2 544 681,55 zł ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  na współpracę w zakresie rozwoju turystyki oraz promocji regionu pięciu miast: Ełk, Olecko, Gołdap, Augustów oraz Suwałki. Całkowita wartość projektu to: 2 993 743, 00 zł,  z budżetu samorządów będzie pochodziło 299 375 zł, z Budżetu Państwa 149 687,15 zł, pozostałe 85 % dofinansuje Unia Europejska.

 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
17326100
Projekt i wykonanie: Netland